Kinderen

Elk kind is bijzonder en uniek. Als een kind niet lekker in zijn vel zit, is het fijn dat iemand met je mee kan lopen en de verbinding kan aangaan. Kijkend naar de mogelijkheden en de eigen kracht die elk kind bezit. Iemand met een professionele blik, enthousiast, nuchter en speels, vanuit begrip en acceptatie.

Als zelfstandig jeugdzorgwerker werk ik lichaamsgericht en via spel/creativiteit.
Er wordt ervaringsgericht gewerkt: dus door te doen. Om het geleerde te onthouden helpt herhaling en regelmaat.
Een kind wordt uitgenodigd de oefeningen thuis ook toe te passen om de werking te versterken. Herhaling draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid, o.a. bij kinderen die moeite hebben met veranderingen. Een kind leert zo zijn eigen ruimte en grenzen ontdekken op een positieve, prettige manier!

kinderyoga veer handen

Werkwijze:
* Lichaamsgerichte oefeningen                                                 * Ontspanningsoefeningen
* Zintuig-en ademoefeningen                                                      * Mindfulness
* Helende verhalen                                                                        * Emotiespel
* Ouder-kind contact                                                                     * Bewegingsspel
* (Zelf)-massage over de kleding heen                                      * Creatieve opdrachten
* Inzichtsoefeningen                                                                     * Visualisaties
* Oefeningen om de basisveiligheid te vergroten                    * Wandelen/natuur
* Oefeningen die helpen om de Ik-kracht te versterken          * Oplossingsgericht
* EFT (Emotional Freedom Technique)                                      * Affirmaties
* Diverse tips en oefeningen voor thuis                                     * NLP

 

In een telefonisch kennismakingsgesprek bespreken we kort je zorg of hulpvraag en licht ik mijn werkwijze toe.

Een intake/eerste coachingssessie met de ouder en het kind kan gepland worden bij het kind thuis, in een coachingsruimte op locatie.
Vaak zijn 4/5 afspraken voldoende om met de nieuwe inzichten weer vooruit te kunnen.

Hiernaast kan het zijn dat er meer tijd nodig is, dat er samengewerkt wordt met andere disciplines zoals diëtist, fysiotherapeut of instelling.

De coaching wordt in jouw tempo gegeven, de regelmaat en herhaling welke in de opbouw van de coaching zit, draagt bij aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Coachpakket Kind: 4 sessies €259,- (inclusief telefonisch kennismaking / intake / eindgesprek met ouders)

 

Via het Centrum voor Onderwijsondersteuning en Begeleiding (COB) werk ik aan de mentale begeleiding. Het lekker in je vel zitten!
Ik begeleid een kind persoonlijk en neem zowel het lichaam mee als denken en voelen. Ouders worden betrokken bij de behandeling (systeemgericht). Zo kan er weer evenwicht ontstaan tussen lichaam, denken, emoties en voelen.
Persoonlijke aandacht voor het kind vanuit een holistische werkwijze en oplossingsgericht.
Kinderen en jongeren ondersteunen bij hun ontwikkeling en bij de volgende hulpvragen:

  • Je hebt weinig zelfvertrouwen of hebt gevoelens van faalangt
  • Je wilt leren hoe je je kunt ontspannen/ je ervaart veel stress
  • Bij onverklaarbare fysieke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of spanning in je lichaam
  • SOLK klachten (somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten)
  • Je hebt moeite om je te concentreren en ervaart je hoofd als “vol”
  • Je pikt makkelijk energie van anderen op en raakt hierdoor vermoeid
  • Je wilt leren beter met je grenzen om te gaan
  • Als je de overgang maakt van lagere school naar middelbare school en je bent op zoek naar houvast.

Kidslife Drenthe

Wat is Kidslife? Een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6-18 jaar.
Wat dit programma uniek maakt is het samenwerkingsverband met o.a. kinderartsen, huisartsen en GGD en de looptijd welke voor onbepaalde tijd is.
Ieder kind krijgt een programma dat speciaal op hem/haar is afgestemd.

Kids Life is een samenwerking tussen psycholoog, diëtist, (kinder)fysio, buurtsport coach en een kindercoach.
Als personal coach (jeugdzorgwerker) ben ik via COB aangesloten bij Kidslife Drenthe.

 

 

 

Ik heb deelgenomen aan het Kidslife programma en heb door de begeleiding van Ina geleerd dat ik over mijn buik kan praten met iemand. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en ik geloof erin dat ik het wel kan!! Deze individuele begeleiding heeft mij supergoed geholpen.
Meisje 12 jaar
Ina heeft mijn jongste dochter geholpen. In een aantal yoga coachings heeft ze op een leuke manier geleerd met haar buikpijn om te gaan. Ze zal er waarschijnlijk nooit van genezen maar het beheerst haar leven nu minder en ze weet goed wat ze kan doen als haar buik pijn doet. De leuke manier waarop ina de les geeft en de ongedwongenheid hebben mijn dochter erg geholpen.
Meisje 6 jaar
Mijn dochter heeft coaching bij Ina gevolgd. Ze kan zich nu makkelijker ontspannen met de kregen tips, hulpmiddelen en oefeningen. Ze kan ook makkelijker vertellen wat er aan de hand is. Ina was altijd erg betrokken en was echt bezig om te kijken wat mijn dochter nodig had.
Meisje 9 jaar
Kidslife: Ina, dank voor wat je deed; helpen mezelf te ontdekken, stevig in mijn schoenen staan. Weet dat ik onze gesprekken en je lessen niet vergeet. Dank je wel voor alles!
Meisje 12 jaar