Algemene voorwaarden

           Zunne : yogalessen en coaching

           Blokken en betaling

 • Vier keer per jaar worden er blokken lessen gegeven. Nieuwe deelnemers geven zich op voor 10 lessen of de resterende lessen van een blok bij instroming.
 • Voor aanvang van de eerste les van het blok, is het lesgeld overgemaakt (dit kan ook contant/gepast tijdens de eerste les).
 • Het lesgeld in twee of drie delen betalen mag in overleg.
 • Het cursusgeld en de kosten voor de losse workshops staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. Je kunt het cursusgeld overmaken op IBAN NL 47 ASNB 0781 2378 31 t.a.v. Zunne Yoga o.v.v. de te volgen les en de naam. Je kunt losse workshops contant en gepast betalen. Hiervan kun je een betalingsbewijs ontvangen.

            Gemiste les(sen) afmelden en inhalen

 • Als je een les niet kunt komen verwacht ik een afmelding. Afmelden kan tot een uur voor de start van de eerste les op een dagdeel. Dus voor 18.00 als je ’s avonds komt en voor 8.00 op de woensdagochtend of 9.30 op de dinsdagochtend.
 • Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer/app 06-11050789
 • Bij het niet of niet op tijd afmelden van de les, vervalt het recht om deze les in te halen op een ander moment.
 • Een gemiste les kan ingehaald worden, mits plek, op een ander tijdstip dezelfde week of later in het blok. Zelfs in een volgend blok ben je welkom om je gemiste les(sen) te komen inhalen. Je lessen schuiven dus niet door, maar je raakt ze ook niet kwijt, zolang je (aansluitend) lessen bij mij volgt.

  Vakanties

 • In de zomerperiode is er een zomerstop van 6 weken; dan worden er geen lessen gegeven.
 • Tijdens de kerstvakantie worden er 2 weken geen lessen gegeven.
 • Voor de andere schoolvakanties verwijs ik naar het lesschema voor actuele informatie omtrent de lessen.
 • Tijdens nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. De aanpassingen worden tijdig aangegeven/gecommuniceerd.
 • Ben je buiten de schoolvakanties/vakanties van de docente op vakantie dan mag je maximaal 5 aaneengesloten weken afwezig zijn zonder je plek te verliezen binnen de groep. Deze lessen worden van het lesgeld afgetrokken. Wel wil ik graag voor aanvang van het blok hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat ik je afwezigheid kan verwerken in mijn planningslijst.

  Stoppen met de lessen en teruggave lesgeld

 • Als je niet meer kunt/wilt deelnemen aan het volgende blok of misschien yogales op een andere tijd wilt volgen, dan geef je dit twee weken voor de start van het nieuwe blok door. Ik stuur van tevoren hiervan een herinnering. Als er niets veranderd aan jouw deelname dan wordt deze automatisch verlengd.
 • Tussentijds stoppen met de lessen kan door bijzondere redenen natuurlijk voorkomen. In overleg met mij zal er naar een goede oplossing worden gezocht.

  Afwezigheid docente

 • Bij onverwachte afwezigheid van de docente, bijvoorbeeld door ziekte of verplichtingen elders, vindt er een verrekening plaats bij aanvang van het nieuwe blok
 • Bij langdurige afwezigheid (door ziekte of blessure) zal er een vervangende docent gezocht worden om het lopende blok af te maken.

  Gezondheid en risico

 • Heb je gezondheidsklachten dan is het wenselijk dit te vermelden.

 • Ik ben geen fysiotherapeut of arts maar denk graag mee over alternatieve houdingen en antwoord op vragen welke ontstaan binnen de yogabeoefening.
 • Zunne Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. Het volgen van yogalessen/coaching/wandelen bij Zunne Yoga is op eigen risico.
 • Verder is het belangrijk om altijd even overleg te hebben met de behandelend arts, fysiotherapeut of huisarts als je twijfelt over het wel of niet mee kunnen doen aan yoga.
 • Een yoga les of coachingssessie is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 • Als yogadocent ben ik aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland: ik houd mij aan de beroepscode voor yogadocenten en zal met alle informatie vertrouwelijk om gaan.
 • Voor informatie over de beroepscode die horen bij certificering bij de Vereniging Yogadocenten Nederland kun je kijken op: www.yoganederland.nl/beroepscode
 • Zunne yoga beschikt over een erkende klachtenprocedure. Bij geschillen tussen docent en cursist dient de yogadocent te wijzen op de klachtenregeling van de VYN.

            Schade eigendommen

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zunne Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van eigendommen.

  Algemene informatie

 • De deelnemer wordt verzocht om soepel zittende kleding te dragen, waarin men makkelijk kan bewegen.
 • Op blote voeten of sokken (met een anti slipzool) de yogaruimte betreden.
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

  Zunne: Mindwalk

 • Mind-Walk wordt door Zunne Yoga aangeboden als les, cursus, workshop of clinic.
 • Door deelname ga je ermee akkoord dat de lesopbouw, thema’s, oefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op sociale media.
 • Delen mag alleen binnen de eigen trainingsgroep.
 • Een Mind-Walk cursus omvat meerdere trainingen met evenzoveel thema’s.
 • Een deelnemer schrijft zich in voor de gehele cursus. Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lessen.
 • Zunne Yoga behoudt zich het recht voor een training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, gladheid, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.
 • Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
 • Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind-Walk georganiseerde activiteiten.