Algemene voorwaarden

           Zunne : yogalessen en coaching

           Blokken en betaling

 • Vier keer per jaar worden er blokken lessen gegeven. Nieuwe deelnemers geven zich op voor 10 lessen of de resterende lessen van een blok bij instroming.
  Het lesgeld in twee of drie delen betalen mag in overleg.
 • Zonder voortijdige afmelding van het nieuwe blok wordt het lesgeld alsnog in rekening gebracht.
 • Het cursusgeld en de kosten voor de losse workshops staan vermeld op de website en dienen vooraf te worden betaald. U kunt het cursusgeld overmaken op IBAN NL 47 ASNB 0781 2378 31 t.a.v. Zunne Yoga o.v.v. de te volgen les en de naam. U kunt losse workshops contant en gepast betalen. Hiervan kunt u een betalingsbewijs ontvangen.

            Gemiste les(sen) afmelden en inhalen

 • Als je een les niet kunt komen verwacht ik een afmelding. Afmelden kan tot een uur voor de start van de eerste les op een dagdeel. Dus voor 18.00 als je ’s avonds komt en voor 8.00 op de woensdagochtend of 9.30 op de dinsdagochtend.
 • Bij verhindering graag voortijdig afmelden via telefoonnummer/app 06-11050789 of per mail ina@zunneyoga.nl
 • Bij het niet op tijd afmelden van de les vervalt het recht om deze les in te halen op een ander moment.
 • Een gemiste les kan, bij op tijd afmelden ingehaald worden, mits plek, op een ander tijd tijdstip diezelfde week of later in het blok. Zelfs in een volgend blok mag je je gemiste les(sen) nog komen inhalen, als je besluit verder te gaan, maar de lessen schuiven dus niet door.
 • Hoeveel lessen je nog moet inhalen hou je zelf bij en ik vertrouw je daar volledig in.
 • Een inhaalles plannen we samen in. Als er voldoende ruimte is, mag je in plaats van inhalen ook een keer samen met iemand komen (zoon, dochter, partner, vriend(in), moeder etc). Deze persoon hoeft dan niets te betalen.


  Schoolvakantie

 • Tijdens schoolvakanties regio Noord-Nederland en op nationale feestdagen worden er veelal geen reguliere lessen gegeven.
  Voor actuele informatie verwijs ik naar het lesschema.

  Buiten de schoolvakanties

 • Ben je op vakantie buiten de zomerschoolvakantie dan mag je maximaal 5 aaneengesloten weken afwezig zijn zonder je plek te verliezen binnen de groep. Deze lessen trek ik van het lesgeld af. Wel wil ik graag voor aanvang van het blok hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat ik je afwezigheid kan verwerken in mijn planningslijst.

  Stoppen met de lessen en teruggave lesgeld

 • Als je niet meer wilt deelnemen aan het volgende blok of yogales op een andere tijd wilt volgen, dan geef je dit ca twee weken voor de start van het nieuwe blok aan mij door. Ik stuur van tevoren hiervan een herinnering. Als er niets veranderd aan jouw deelname dan wordt deze automatisch verlengd.
 • Tussentijds stoppen met de lessen kan door bijzondere redenen natuurlijk voorkomen. In overleg met mij zal er naar een goede oplossing worden gezocht.
 • Bij afwezigheid van mij, bijvoorbeeld door ziekte, dan zal de cursist het bedrag van de gemiste les(sen) terugontvangen of zal worden verrekend met het volgende blok.

  Gezondheid en risico

 • Heb je gezondheidsklachten dan is het wenselijk dit te vermelden.
  Ik ben geen fysiotherapeut of arts maar denk graag mee over alternatieve houdingen en antwoord op vragen welke ontstaan binnen de yogabeoefening.
 • Zunne Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. Het volgen van yogalessen/coaching/wandelen bij Zunne Yoga is op eigen risico.
 • Verder is het belangrijk om altijd even overleg te hebben met de behandelend arts, fysiotherapeut of huisarts als je twijfelt over het wel of niet mee kunnen doen aan yoga.
 • Een yoga les of coachingssessie is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.
 • Als yogadocent ben ik aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland: ik houd mij aan de beroepscode voor yogadocenten en zal met alle informatie vertrouwelijk om gaan.
 • Voor informatie over de beroepscode die horen bij certificering bij de Vereniging Yogadocenten Nederland kun je kijken op: www.yoganederland.nl/beroepscode

            Schade eigendommen

 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zunne Yoga en/of desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.
 • Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de kinderen en/of ouders/verzorgers.

  Algemene informatie

 • De deelnemer wordt verzocht om soepel zittende kleding te dragen, waarin men makkelijk kan bewegen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt en op blote voeten of sokken (met een anti slipzool) de yogaruimte betreden.
 • Om de lessen op tijd te kunnen laten starten graag 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.

  Zunne: Mindwalk

 • Mind-Walk wordt door Zunne Yoga aangeboden als les, cursus, workshop of clinic.
 • Door deelname ga je ermee akkoord dat de lesopbouw, thema’s, oefeningen en de gebruikte materialen niet gedeeld worden met derden of op sociale media.
 • Delen mag alleen binnen de eigen trainingsgroep.
 • Een Mind-Walk cursus omvat meerdere trainingen met evenzoveel thema’s.
 • Een deelnemer schrijft zich in voor de gehele cursus. Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lessen.
 • Zunne Yoga behoudt zich het recht voor een training/workshop/clinic bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 • Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, gladheid, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast, uitgesteld of ingekort. Dit zal altijd gebeuren in overleg met de deelnemers.
 • Deelname aan de Mind-Walk cursus/training/workshop/clinic geschiedt geheel op eigen risico. Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
 • Zunne Yoga is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Mind-Walk georganiseerde activiteiten.