Beroepscode Yogadocent Vereniging yogadocenten Nederland

Voor leden van de Vereniging Yogadocenten Nederland is er een beroepscode die gebaseerd is op vier basisregels.
Deze beroepscode beschermt de yogadocenten en hun cursisten tegen onjuist handelen. En helpt ook bijvoorbeeld artsen die patiënten adviseren op yogales te gaan.

Waarom een beroepscode voor yogadocenten
Op dit moment kan iedereen yogales geven. Er zijn in Nederland honderden yogadocenten, al dan niet met een verantwoorde opleiding. Ook  zijn er steeds meer mensen die omschreven verwachtingen hebben van yoga en er zijn er ook artsen die patiënten adviseren op yogales te gaan. Dat betekent dat yoga steeds meer een plaats binnen de welzijnszorg, maar ook binnen de gezondheidszorg in Nederland inneemt. Binnen dit kader is ‘het geven van yogalessen’ een beroep geworden. Daarom is het belangrijk een norm te stellen, waaraan de yogadocent en de relatie tussen leraar en zijn leerlingen dient te voldoen. Een beroepscode beschermt de yogadocenten en hun cursisten tegen onjuist handelen op dit gebied.

Basisregels

Deze beroepscode is gefundeerd op vier basisregels, waaraan het gedrag van een yogaleraar ten opzichte van zijn leerlingen getoetst dient te worden.

Deze basisregels zijn:

  1. Een yogadocent dient zich erop te richten zijn leerlingen te ondersteunen in hun groei door het aanbieden van een evenwichtige, ook voor de westerse mens aanvaardbare, vorm van de klassieke yoga.
  2. Een yogadocent dient zijn leerlingen met respect te bejegenen.
  3. Een yogadocent mag geen onderricht geven ter zake waarvan hij niet deskundig is, c.q. niet voldoende is opgeleid.
  4. Een yogadocent mag geen misbruik maken van het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie als leraar.

Deze basisregels zijn in de beroepscode nader omschreven en uitgewerkt. De uitgewerkte versie vind je op de site van de VYN.

Bij geschillen tussen docent en cursist dient de yogadocent te wijzen op de klachtenregeling van de VYN.

In alle gevallen, waarin niet is voorzien, dient de leraar te handelen in de geest van deze beroepscode. Deze beroepscode is bindend voor leden, geassocieerd leden en voorlopig geassocieerd leden van de VYN.

De beroepscode is slechts bindend voor de leden van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Daar staat tegenover dat juist daardoor deze leden iets voor hebben op niet leden, omdat de beroepscode ook aan cursisten, medici, paramedici en regeerders, duidelijk omschreven garanties biedt ten aanzien van het yogaonderricht dat door leden van de VYN wordt gegeven.

 Aangesloten als zelfstandig jeugdwerker bij Centrum Onderwijsondersteuning en begeleiding (COB). 

 


Aangesloten bij het kwaliteitsregister Yoga bij kanker.

 

 

De stichting Yoga en Kanker heeft het kwaliteitsregister Yoga bij Kanker opgezet om de Kwaliteit, Effectiviteit en Veiligheid van Yoga bij Kanker te waarborgen.
Yoga bij kanker is niet hetzelfde als ‘gewone’ yoga voor iedereen. Deze specialisatie noemen we daarom ‘Herstel-Yoga bij kanker’. Herstel-Yoga bij kanker wordt gezien als effectief en veilig mits uitgevoerd door een oncologisch gespecialiseerde en erkende herstel-yoga docent die is vermeld in de IKNL verwijsgids bij kanker.


Herstel-Yoga docenten werken daarin nauw samen met oncologische behandelaars, huisartsen, en paramedici.
Zie ook de wetenschappelijke onderbouwing van yoga bij kanker.