“Ik ben aangesloten bij Samen Sterk Zorg. Via Samen Sterk Zorg heb ik de mogelijkheid om met andere zorgverleners ervaringen uit te wisselen en over uitdagingen te sparren. We zien elkaar namelijk niet als concurrenten maar juist als collega’s.

Bij Samen Sterk Zorg vinden we de gelijkwaardigheid tussen zorgverleners en zorgclienten heel belangrijk. Wij delen daarom onze eigen ervaringen of leerproces, naast de methodieken die we in onze studies hebben geleerd. Elk huisje heeft immers z’n kruisje! 

We zijn geen organisatie die kinderen of volwassenen diagnosticeren of mensen in hokjes stoppen. Dat geeft vaak een gevoel van onveiligheid of minderwaardigheid. Wij kijken heel bewust naar talenten en helpen bij de zorgvraag zonder een stempel te zetten.

Er staat bij ons weinig vast. We streven ernaar om met minimale kaders te werken, aangezien kaders kunnen zorgen voor beperkingen in de werkzaamheden. Dit zorgt voor vrijheid, oplossingsgericht werken en creativiteit bij onze zorgverleners.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.samensterkzorg.nl.”

Aangesloten bij Vereniging Yogadocenten Nederland. 

Beroepscode Yogadocente Vereniging yogadocenten Nederland

Voor leden en aspirant leden van de Vereniging Yogadocenten Nederland is er een beroepscode die gebaseerd is op vier basisregels.
Deze beroepscode beschermt de yogadocenten en hun cursisten tegen onjuist handelen. En helpt ook bijvoorbeeld artsen die patiënten adviseren op yogales te gaan.

Waarom een beroepscode voor yogadocenten

Bij oosterse meesters is dat nooit gebruikelijk geweest, omdat daar nooit zo’n groot aantal yogadocenten is geweest dat men kon spreken van een beroepsgroep. De meesters bewaakten de traditionele leer op hun eigen manier. Doordat zij zeer hoge eisen stelden aan hun leerlingen hadden zij doorgaans maar weinig leerlingen. De technieken werden bijna uitsluitend mondeling en op voorwaarde van strikte geheimhouding aan deze leerlingen toevertrouwd. Pas in de vorige eeuw werden voor het eerst enkele Engelse kolonisten als leerling toegelaten. Deze kolonisten hebben over yoga geschreven en er zo in het Westen bekendheid aan gegeven.

Op dit moment kan iedereen yogales geven. Er zijn in Nederland honderden yogadocenten, al dan niet met een verantwoorde opleiding. Ook  zijn er steeds meer mensen die omschreven verwachtingen hebben van yoga en er zijn er ook artsen die patiënten adviseren op yogales te gaan. Dat betekent dat yoga steeds meer een plaats binnen de welzijnszorg, maar ook binnen de gezondheidszorg in Nederland inneemt. Binnen dit kader is ‘het geven van yogalessen’ een beroep geworden. Daarom is het belangrijk een norm te stellen, waaraan de yogadocent en de relatie tussen leraar en zijn leerlingen dient te voldoen. Een beroepscode beschermt de yogadocenten en hun cursisten tegen onjuist handelen op dit gebied.

Basisregels

Deze beroepscode is gefundeerd op vier basisregels, waaraan het gedrag van een yogaleraar ten opzichte van zijn leerlingen getoetst dient te worden.

Deze basisregels zijn:

  1. Een yogadocent dient zich erop te richten zijn leerlingen te ondersteunen in hun groei door het aanbieden van een evenwichtige, ook voor de westerse mens aanvaardbare, vorm van de klassieke yoga.
  2. Een yogadocent dient zijn leerlingen met respect te bejegenen.
  3. Een yogadocent mag geen onderricht geven ter zake waarvan hij niet deskundig is, c.q. niet voldoende is opgeleid.
  4. Een yogadocent mag geen misbruik maken van het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie als leraar.

Deze basisregels zijn in de beroepscode nader omschreven en uitgewerkt. De uitgewerkte versie vind je op de site van de VYN.
In alle gevallen, waarin niet is voorzien, dient de leraar te handelen in de geest van deze beroepscode. Deze beroepscode is bindend voor leden, geassocieerd leden en voorlopig geassocieerd leden van de VYN.

De beroepscode is slechts bindend voor de leden van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Daar staat tegenover dat juist daardoor deze leden iets voor hebben op niet leden, omdat de beroepscode ook aan cursisten, medici, paramedici en regeerders, duidelijk omschreven garanties biedt ten aanzien van het yogaonderricht dat door leden van de VYN wordt gegeven.