Privacyverklaring Zunne

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Ina Rozema.
De eigenaar van Zunne yoga, gevestigd in Steenwijksmoer, gemeente Coevorden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59556668. AGB Code: 41521978

Persoonsgegevens

Waarom ik jouw gegevens bewaar
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en sociale media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Ina Rozema van Zunne yoga en cliënt van Zunne yoga.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.
Zunne yoga verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Zunne yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om yoga, coaching, wandelen, workshops of welke dienst dan maar ook van Zunne yoga gaat) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld met een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
*  Contactformulier
Indien je via het contactformulier van de website www.zunneyoga.nl contact met ons opneemt voor meer informatie of het afnemen van diensten van Zunne yoga, dan word je gevraagd om de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, onderwerp en bericht. Het verstrekken van deze gegevens is verplicht om de gevraagde service te kunnen bieden. De gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen.
* Inschrijfformulier
Indien je je kind, jonger dan 18 jaar of jezelf inschrijft voor het afnemen van diensten van Zunne yoga, dan word je gevraagd om de volgende persoonsgegevens: roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobielnummer, noodtelefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum. De geboortedatum wordt gebruikt om kinderen zowel als volwassenen in de juiste leeftijdsgroep in te delen voor de les.
*Aanvulling doel bijzondere persoonsgegevens
Zunne yoga kan je alleen van advies en/of adequate begeleiding/coaching voorzien, indien wij van je gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn.
De gegevens betreffende jouw gezondheid worden door Zunne yoga dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Zunne yoga zal deze persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw specifieke toestemming. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op je eigen veiligheid ten aanzien van blessures, de docent kan opties en aanpassingen geven tijdens de les op basis van de door jouw verstrekte medische of persoonlijke gegevens.

Privacy verklaring en bijzondere persoonsgegevens Herstel Yoga

Voorafgaand en tijdens de intake (intake formulier) vragen we om relevante gegevens over je gezondheidssituatie. Het doel is om een beter beeld te krijgen van je gezondheidssituatie en om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met je klachten tijdens herstel-yoga (bijvoorbeeld contra-indicaties voor bepaalde yogaoefeningen, of oefeningen die gezien uw klachten juist zeer geschikt zijn). Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische informatie) en extra bescherming vereisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Je bepaalt of en zoja welke gegevens je aan ons verstrekt. Als je deze gegevens of een deel van de gegevens niet verstrekt heeft dit geen nadelige gevolgen. Je kunt de gegevens altijd inzien, meenemen of vragen om vernietiging.

Je gegevens worden bewaard in een dossier op een veilige plek. Het dossier bevat behalve de door jouw aangeleverde gegevens ook aantekeningen over de progressie van jouw gezondheidstoestand tijdens deelname aan herstel-yoga. Ook worden in jouw dossier gegevens opgenomen die wij hebben verkregen van de zorgverlener die je heeft doorverwezen en na jouw expliciete toestemming hebben opgevraagd bij andere zorgverleners.  Op alle dienstverlening van ons is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Gebruik en delen van bijzonder persoonsgegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden en gedeeld met derden. Dit gebeurt alleen met jou expliciete toestemming of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar.
  • Om je artsen en behandelaars te informeren over je progressie in de vorm van een behandelverslag.
  • Voor het gebruik door een bevoegde waarnemer.
  • In geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing, opleidingen en super/intervisie groepen.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zunne yoga gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Cookie: Google analytics, WordPress.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Zunne yoga en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ina@zunneyoga.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Zunne yoga wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Zunne yoga. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact

www.zunneyoga.nl  is een website van Zunne yoga.
Zunne yoga is als volgt te bereiken:
* Post- en vestigingsadres: Nieuwe Dijk 2, 7741NP Coevorden
* Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 59556668
* AGB code: 41521978
* Telefoon: 06 11050789
* E-mailadres: ina@zunneyoga.nl 

10-08-2023