Individuele kinderyoga

Bij individuele kinderyoga wordt een yoga les afgestemd op de belevingswereld van het kind en aangesloten bij de (hulp)vraag van ouder/kind. Er wordt een yoga programma op maat aangeboden waarbij het kind individueel gecoacht wordt.

Als uitgangspunt wordt genomen de mogelijkheden van elk kind: wat kan een kind wel, wat is zijn/haar eigen kracht, waar is het kind goed in!
Er wordt ervaringsgericht gewerkt: dus door te doen. Om het geleerde te onthouden helpt herhaling en regelmaat.
De kinderen worden uitgenodigd de oefeningen ook thuis toe te passen om de werking te versterken. Herhaling draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid, o.a. bij kinderen die moeite hebben met veranderingen. Een kind leert zo zijn eigen ruimte en grenzen ontdekken op een positieve, prettige manier!

Individuele kinderyoga is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar die baat hebben bij individuele begeleiding.kinderyoga veer handen

Dit yogaprogramma is geschikt voor kinderen die weinig zelfvertrouwen ervaren, bij sociale problemen zoals het ervaren van stress, bij leer-/concentratieproblemen, ademproblemen, bij psychosomatische klachten als buikpijn/hoofdpijn of bij hoog gevoeligheid, AD(H)D, (licht) autisme/ PDD-NOS, kinderen met het syndroom van Down, kinderen met een motorische achterstand, bij slaapproblemen, kinderen die herstellend zijn van ziekte.- of buikpijn. Mocht er sprake zijn van een fysieke beperking dan kunnen de oefeningen waar nodig worden aangepast. Mocht je twijfelen of je kind aan yoga deel kan nemen, raadpleeg dan eerst de huisarts.

Voordat er gestart wordt met individuele kinderyoga vindt er een intakegesprek met de ouder en/of het kind plaats.
Tijdens het gesprek kunnen vragen en wensen aangegeven worden en er wordt bekeken of individuele kinderyoga aan verwachtingen van kind/ouder en docent voldoet.

De individuele kinderyoga kan zowel thuis, op locatie of in de praktijkruimte van YokiCoe aangeboden worden.

 

Groepslessen in kleine groepen

Naast individuele kinderyoga kun je ook met een klein groepje kinderen yoga lessen volgen. Bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking zoals het syndroom van Down, kinderen met een motorische achterstand, AD(H)D, (licht) autisme/PDD-NOS. Deze lessen kunnen aangepast worden op het niveau en aan het tempo van de kinderen.

Yoga speciaal voor jou!

Ervaar je tijdens de groepsyogalessen te veel prikkels, zit je niet lekker in je vel, kun je moeilijk in slaap komen of voel je je onzeker?
Misschien is individuele kinderyoga dan iets voor jou.

Individuele kinderyoga kan voor elk kind geschikt zijn: tijdens de lessen speel ik in op jouw interesses, sluit aan bij jouw mogelijkheden en/of voeg toe wat jij nodig hebt. Je leert je eigen grenzen en ook je eigen ruimte te ontdekken op een positieve en speelse manier.

Het zou kunnen dat je na een paar individuele lessen weer mee kunt doen met de groepslessen.

Het kan ook zijn dat je baat hebt bij het volgen van een langer traject waarbij de yoga lessen in jouw tempo worden gegeven. Heb je moeite met verandering dan draagt de regelmaat en de herhaling, die in de opbouw van de les zit bij aan het gevoel van veiligheid.

Jij bent speciaal en je mag zijn wie je bent!

 

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Mogelijk worden de kosten van individuele kinderyoga geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het PGB (persoonsgebonden budget). Meer informatie is te vinden op www.pgb.nl